Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Giới thiệu
Hôm nay ngày : 08/08/2022 01:19:51 PM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
1141895
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Giới thiệu

Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Nghị định số 81/2002/NĐ_CP ngày 17/10/2002 của Chính Phủ...

Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới (Institute of Tropical Forest Research and Development - INTROFORD) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ với chức năng nhiệm vụ cụ thể:

-Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Institute of Tropical Forest Research and Development
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh viết tắt: INTROFORD
- Địa chỉ: BT1-12 ,khu đô thi Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông,T.P Hà Nội
- Điện thoại:  024-7304.8886         Fax: 024-7309.8886         
- E-mail: Introford@yahoo.com
- Website:
introford.com/  FB: Lâm nghiệp Nhiệt đới (Introford)

 

 

 

 

 

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác