Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Giới thiệu
Hôm nay ngày : 08/08/2022 11:21:38 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
1141848
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Giới thiệu » Giới thiệu

Lịch sử hình thành

Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Nghị định số 81/2002/NĐ_CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ. Nay là Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ.

Viện được thành lập theo Quyết định thành lập số 221/QĐ-LHH ngày 05/03/2008 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ số A-710 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 21/03/2008 và đăng ký bổ sung lần thứ 8 ngày 18/11/2016.

Hiện nay, Viện bao gồm các phòng chức năng, chuyên môn: 02 phòng chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch Tài chính; 03 phòng nghiên cứu: Phòng Viễn thám - GIS, Phòng Điều tra Quy hoạch rừng, Phòng Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng.

Đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Viện bao gồm 50 người, trong đó: 2 Giáo sư, 3 Phó giáo sư, 7 Tiến sĩ, 10 Thạc sĩ, 28 Kỹ sư và Kỹ thuật viên. Ngoài ra Viện có cơ chế linh hoạt huy động thêm các chuyên gia tại các lĩnh vực liên quan tùy theo yêu cầu của công việc.

 

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác