Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Giới thiệu
Hôm nay ngày : 19/01/2021 03:24:41 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
984037
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Giới thiệu » Giới thiệu

Giới thiệu Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới

- Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Institute of Tropical Forest Research and Development
- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh viết tắt: INTROFORD
- Địa chỉ: 
BT1-12 ,khu đô thi Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông,T.P Hà Nội
- Điện thoại:  024-7304.8886             Fax: 024-7309.8886
- E-mail: Introford@yahoo.com
- Website:
introford.com/ FB: Lâm nghiệp Nhiệt đới (Introford)

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác