Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Giới thiệu
Hôm nay ngày : 26/09/2021 04:42:45 PM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
1062878
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Giới thiệu » Giới thiệu

Ban lãnh đạo

 

Hội đồng Quản lý Viện:

Chủ tịch Hội đồng : PGS.TS Dương Mộng Hùng

 

Ban lãnh đạo Viện: 

Bao gồm 01 Viện trưởng và 02 Phó Viện trưởng

 

 

 

 

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác