Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Giới thiệu
Hôm nay ngày : 06/02/2023 06:37:29 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
764715
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Giới thiệu » Giới thiệu

Quá trình phát triển

 

Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới là tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động theo Nghị định số 81/2002/NĐ_CP ngày 17/10/2002 của Chính Phủ. Viện được thành lập theo Quyết định thành lập số 221/QĐ-LHH ngày 05/03/2008 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ số A-710 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 21/03/2008 và địa bàn hoạt động Trong nước và Quốc tế.

Sau  gần 8 năm đi vào hoạt động và kiện toàn tổ chức bộ máy, đến nay tập thể đội ngũ cán bộ đảng viên, công nhân viên chức của Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh về nhiều mặt.

Hiện nay Viện đã và đang chủ trì thực hiện nhiều đề tài dự án tại các vùng trọng điểm như vùng Miền núi phía Bắc, Duyên hải Nam Trung Bộ, miền Trung và Tây Nguyên... trong các lĩnh vực: phòng chống sa mạc hóa, lâm sản ngoài gỗ, đa dạng sinh học, quản lý rừng bền vững, lập địa lâm nghiệp, kinh tế chính sách lâm nghiệp, giải đoán ảnh viễn thám và xây dựng bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng, điều tra rừng, quy hoạch và thiết kế lâm nghiệp, cải tạo, chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt, chi trả dịch vụ môi trường rừng, chứng chỉ rừng, xây dựng các phần mềm chuyên dụng trong Lâm nghiệp.

Cơ sở vật chất kỹ thuật: 

- Các Phòng nghiên cứu của Viện được quan tâm đầu tư cả về con người, phương tiện hiện đại để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc.

Định hướng phát triển:

Thực hiện Nghị quyết của Chi bộ Viện giai đoạn 2015 - 2017, Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới quyết tâm phấn đấu trở thành một trong những Viện có thế mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng của ngành lâm nghiệp để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn sản xuất hiện nay.

Hợp tác chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân, cá nhà khoa học hàng đầu liên quan để đưa Viện phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

 

Viện rất mong nhận được sự hợp tác, ủng hộ của tất cả quý vị quan tâm!

 

 

      BÍ THƯ CHI BỘ - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ VIỆN 

 

                                 VIỆN TRƯỞNG

 

 

                               

             

 

                        PGS.TS. Dương Mộng Hùng

 

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác