Hôm nay ngày : 26/05/2018 08:26:55 PM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
755807
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Tin tức

 

Với phương châm luôn tạo điều kiện, trao cơ hội cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên mới tốt nghiệp có nhiệt huyết, đam mê. Trong những năm qua Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp nhiệt đới là đơn vị luôn đồng hành cùng các trường Đại học, học viện trong các “Ngày hội việc làm”.

Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới thông báo về việc 

nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/03 âm lịch và ngày Giải Phóng Miền

Nam thống nhất Đất Nước 30/4 và ngày Quốc Tế Lao Động mùng 01/05

 Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 11 tháng 04 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản

  Quyết định số 1187/QĐ-BNN-TCLN ngày 03 tháng 04 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017

 Một số hoạt động của Phòng Kinh tế chính sách Lâm nghiệp

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác