Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức
Hôm nay ngày : 01/12/2020 10:20:06 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
971466
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Tin tức

 Ngày 19 tháng 10 năm 2020  Chính phủ ban hành nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ: ( Văn bản đính kèm)

 Ngày 15 tháng 07 năm 2020 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 83/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp:

 Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng cán bộ tháng 07/2020 ở các vị trí sau:

 Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng cán bộ tháng 07/2020 ở các vị trí sau:

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác