Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Tin tức
Hôm nay ngày : 10/08/2020 04:48:57 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
932378
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Tin tức

 Ngày 26/03/2020 ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 06/2020/QĐ -UBND về khung giá các loại rùng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chi tiết vui lòng xem tại liên kết dưới đây,

 Ngày 25 tháng 03 năm 2020 Bộ lao động  - thuơng binh và xã hội đã ban hành công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid - 19.
 Ngày 25 tháng 03 năm 2020 Tổng cục Lâm nghiệp đã ban hành công văn số 377/TCLN-PTR về việc thông tin dự báo KTTV và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng quý II/2020.
 Ngày 31/03/2020 Viện trưởng Viện nghiên cứu đã ra thông báo số 05/TB-LNNĐ-TCHC về việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian nghỉ chống dịch Covid-19
 Ngày 09/03/2020 Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới ra  thông báo số 03/TB - LNNĐ tới các đơn vị trực thuộc Viện và khách đến làm việc tại cơ quan về việc phòng chống dịch Virus COVID - 19.
 Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng cán bộ Năm 2020 ở các vị trí sau:
Trang 2/2
2
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác