Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Tin tức
Hôm nay ngày : 06/02/2023 05:47:20 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
764706
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Tin tức
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
 Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới thực hiện tư vấn thành công trong lĩnh vực cấp Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững của Hội đồng Quản trị rừng thế giới FSC
 Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Chẽ triển khai phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ FSC.
Ứng dụng công nghệ GIS mã nguồn mở trong việc đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng phục vụ công tác quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Chẽ
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác