Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Tin tức
Hôm nay ngày : 24/10/2018 07:48:10 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
792704
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Tin tức
 Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng cán bộ bổ sung ở các vị trí sau:
“Đề án định giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên” đã được Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới triển khai xây dựng từ giữa tháng 10/2017, trải qua các bước công việc điều tra ngoại nghiệp, xử lý số liệu nội nghiệp, xây dựng đề án, đến tháng 3 năm 2018 Viện đã hoàn thành bản dự thảo đề án định giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên và báo cáo với đại diện chủ đầu tư là Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên.
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác