Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Tin tức
Hôm nay ngày : 25/01/2020 08:26:53 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
878909
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Tin tức
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI THÔNG BÁO VỀ LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ NĂM 2020 NHƯ SAU:
        Ngày 02/01/2020, Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới đã ban hành quyết định số:01/QĐ - LNNĐ - TCHC về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông: Nguyễn Đức Cảnh, Thạc sĩ Lâm nghiệp, nguyên trưởng phòng Điều tra quy hoạch rừng. Viện xin thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức và các tổ chức, cá nhân liên quan tới công việc của Viện biết, tiện liên hệ công tác.
Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng cán bộ Năm 2019 ở các vị trí sau:  
 Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng cán bộ năm 2019.
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác