Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Tin tức
Hôm nay ngày : 08/08/2022 11:44:21 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
1141858
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Tin tức
 Ngày 31/05/2021 Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới ban hành Thông báo số: 05/TB-LNNĐ về lịch làm việc mùa Hè và thực hiện phòng chống dịch covid 19 tại đơn vị.
 Ngày 27 tháng 11 năm 2020 Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4832/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam và Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam
 Ngày 19 tháng 10 năm 2020  Chính phủ ban hành nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ: ( Văn bản đính kèm)
 Ngày 15 tháng 07 năm 2020 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 83/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp:
 Quốc hội khóa XIII ban hành Luật số 49/2014/QH13 về Luật đầu tư công.( Văn bản đính kèm)
Trang 1/3
1
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác