Hôm nay ngày : 26/05/2018 08:48:43 PM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
755821
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Tin tức
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
  Với phương châm luôn tạo điều kiện, trao cơ hội cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên mới tốt nghiệp có nhiệt huyết, đam mê. Trong những năm qua Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp nhiệt đới là đơn vị luôn đồng hành cùng các trường Đại học, học viện trong các “Ngày hội việc làm”.
Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới thông báo về việc  nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/03 âm lịch và ngày Giải Phóng Miền Nam thống nhất Đất Nước 30/4 và ngày Quốc Tế Lao Động mùng 01/05
“Đề án định giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên” đã được Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới triển khai xây dựng từ giữa tháng 10/2017, trải qua các bước công việc điều tra ngoại nghiệp, xử lý số liệu nội nghiệp, xây dựng đề án, đến tháng 3 năm 2018 Viện đã hoàn thành bản dự thảo đề án định giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên và báo cáo với đại diện chủ đầu tư là Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên.
 Thông báo số 01/TB-LNNĐ ngày 19 tháng 03 năm 2018 của Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới Về việc đăng ký chương trình đào tạo Thạc sỹ nước ngoài năm 2019
 Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới 10 năm một chặng đường
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác