Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Tin tức
Hôm nay ngày : 31/03/2020 05:15:58 PM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
896826
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Tin tức

 Ngày 26/03/2020 ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 06/2020/QĐ -UBND về khung giá các loại rùng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chi tiết vui lòng xem tại liên kết dưới đây,

 Ngày 09/03/2020 Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới ra  thông báo số 03/TB - LNNĐ tới các đơn vị trực thuộc Viện và khách đến làm việc tại cơ quan về việc phòng chống dịch Virus COVID - 19.
 Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng cán bộ Năm 2020 ở các vị trí sau:
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác