Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Các dự án
Hôm nay ngày : 06/02/2023 05:32:33 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
764704
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Các dự án
 Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ cấp cơ sở nghiệm thu gói thầu "Điều tra đánh giá thực, đề xuất cơ chế chính sách phát triển thị trường nội địa về gỗ, lâm sản toàn quốc phục vụ tái cơ cấu ngành"
 Kết quả Xây dựng khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác