Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Văn bản Bộ - liên Bộ
Hôm nay ngày : 28/11/2020 04:15:56 PM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
970560
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Văn bản Bộ - liên Bộ
Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững.
Thông tư số 27 /2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.
Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới giới thiệu chi tiết toàn văn Nghị định số 119/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 08 năm 2016. 
 Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới giới thiệu toàn văn Nghị định số 156/2018/NĐ - CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.  
 Thông tư số 13/2018/TT-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp
Trang 2/10
2
... 10
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác