Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Văn bản Bộ - liên Bộ
Hôm nay ngày : 28/11/2020 03:55:02 PM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
970550
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Văn bản Bộ - liên Bộ
 Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000.
 Quyết định 58/QĐ-TCLN-KHTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Lâm nghiệp thực hiện Quyết định số 52/QĐ-BNN-KH ngày 08/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ
 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Trang 3/10
3
... 10
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác