Hôm nay ngày : 26/05/2018 10:46:01 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
755743
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Văn bản Bộ - liên Bộ
Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT ngày 25 tháng 4 năm 2016 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp
Quyết định số 1206/QĐ-BNN-TCLN của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT ngày 08 tháng 4 năm 2016 Quyết định ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật gieo ươm, trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn.
 Ngày 24/06/2016, Bộ NN-PTNT ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/08/2016 và thay thế Thông tư số 09/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/03/2014
 Thống tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi một số điều về Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản
 Thông tư số: 10/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ của khu bảo tồn biển
Trang 3/12
3
... 12
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác