Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Văn bản Bộ - liên Bộ
Hôm nay ngày : 01/12/2020 09:43:40 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
971451
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Văn bản Bộ - liên Bộ
  Quyết định số 1187/QĐ-BNN-TCLN ngày 03 tháng 04 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017
 Công văn số 639/BNN-KHCN ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN, MT năm 2019
 Quyết định số 742/QĐ-BNN-TCLN ngày 02 tháng 03 năm 2018 của Bộ nông nghiệp về việc công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
 Quyết định số 608/QĐ-BNN-TCLN ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Bộ Lâm nghiệp về việc ban hành "Hướng dẫn ký thuật sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp trong khu vực rừng ven biển"
 Công văn số 838/BNN-TCLN ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc tham gia ý kiến Dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp
Trang 4/10
4
... 10
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác