Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Văn bản Bộ - liên Bộ
Hôm nay ngày : 11/12/2018 03:35:13 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
805708
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Văn bản Bộ - liên Bộ
Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành 28/6/2016 quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản
Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT ngày 25 tháng 4 năm 2016 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp
Quyết định số 1206/QĐ-BNN-TCLN của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT ngày 08 tháng 4 năm 2016 Quyết định ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật gieo ươm, trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn.
 Ngày 24/06/2016, Bộ NN-PTNT ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/08/2016 và thay thế Thông tư số 09/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/03/2014
Trang 5/15
5
... 15
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác