Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Văn bản Bộ - liên Bộ
Hôm nay ngày : 24/10/2018 07:50:06 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
792705
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Văn bản Bộ - liên Bộ
 Thông tư số: 10/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ của khu bảo tồn biển
Thông tư liên tịch ban hành ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn  thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành Khoa học và Công nghệ.
Thông báo số: 1110/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 18 tháng 02 năm 2016 về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học Công nghệ, Môi trường năm 2017
 Thông tư liên tịch ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
Thông tư Liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài Chính - Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động Khoa học và Công nghệ
Trang 5/13
5
... 13
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác