Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Văn bản của Viện
Hôm nay ngày : 06/02/2023 06:36:56 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
764714
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Văn bản của Viện
Công văn số 69/LNNĐ-TCHC ngày 06 tháng 12 năm 2017 Về việc Hướng dẫn Tổng kết xếp loại, bình xét Thi đua, Khen thưởng CBVC năm 2017. Kèm theo Phiếu đánh giá phân loại viên chức và Mẫu báo cáo thành tích năm 2017      
Công văn số 213/LNNĐ-TH ngày 12 tháng 12 năm 2016 Về việc Hướng dẫn Tổng kết xếp loại, bình xét Thi đua, Khen thưởng CBVC năm 2016. Kèm theo Phiếu đánh giá phân loại viên chức và Mẫu báo cáo thành tích năm 2016  
   Quyết định số 22/QĐ-LNNĐ của Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới ngày 22 tháng 03 năm 2016 về việc bổ nhiệm cán bộ
  Quyết định số 21/QĐ-LNNĐ của Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới ngày 22 tháng 03 năm 2016 về việc Điều động, bổ nhiệm cán bộ
    Quyết định số 20/QĐ-LNNĐ của Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới ngày 22 tháng 03 năm 2016 về việc Giao nhiệm vụ cán bộ
Trang 1/3
1
Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác