Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Quốc hội - Chính phủ - Quyết Định Số: 24/2012/QD-TTg Quyết Định Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020 -  Quyết Định Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020
Hôm nay ngày : 10/08/2020 04:20:59 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
932365
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Quốc hội - Chính phủ

Quyết Định Số: 24/2012/QD-TTg Quyết Định Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

Thứ sáu, 06.07.2012 09:05
 Quyết Định Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

  

» Tài liệu gửi kèm :
 

Tên file : 24-2012-QD-TTg

Kiểu file : 454
Dung lượng : 914 KB

Download

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Luật số: 20/2008/QH12 LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC (26.07.2012)
» Nghị định 118/2014/ NĐ - CP về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp (07.04.2015)
» Nghị định 45/2015/NĐ-CP Về hoạt động đo đạc và bản đồ (31.07.2015)
» Nghị định 95/2014/NĐ-CP Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ (31.07.2015)
» Nghị định 08/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ (31.07.2015)
» Luật số khoa học và công nghệ (31.07.2015)
» NGHỊ ĐỊNH 75/2015/NĐ-CP (24.09.2015)
» Nghị quyết 112/2015/QH13 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đì (23.12.2015)
» Quyết định V/v ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (29.05.2016)
» Quyết định 1730/QĐ-TTg ban hành về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 (20.09.2016)

Các tin cũ hơn:
» Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020 (04.07.2012)
» Luật Sở hữu trí tuệ (06.10.2010)
» Luật công chức (06.10.2010)

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác