Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Các dự án - Kết quả Xây dựng khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh -  Kết quả Xây dựng khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Hôm nay ngày : 28/03/2023 07:52:39 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
781155
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Các dự án

Kết quả Xây dựng khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Thứ hai, 15.08.2016 02:42
 Kết quả Xây dựng khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

       Quảng Ninh là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc của Việt Nam, có vị trí quan trọng cả về kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng với địa hình rất phức tạp và diện tích rừng toàn tỉnh lớn, theo số liệu được UBND tỉnh phê duyệt kiểm kê rừng tỉnh Quảng Ninh năm 2015, tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp của toàn tỉnh là 435.929,5 ha, trong đó rừng đặc dụng là 25.225,8 ha, rừng phòng hộ là 136.479,3 ha, rừng sản xuất là 264.289,8 ha, tổng trữ lượng gỗ toàn tỉnh trên 16 triệu m3, tính đa dạng sinh học cao. Như vậy, rừng và đất rừng có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; do đó việc xác định khung giá các loại rừng theo Nghị định 48/2007/NĐ-CP nhằm tạo động lực để thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp phát triển một cách bền vững, thu hút các thành phần kinh tế tham gia bảo vệ phát triển rừng đáp ứng yêu cầu xã hội là thực sự cần thiết.

Nhận thức được sự cần thiết đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh thực hiện việc xây dựng khung giá cho các loại rừng trên địa bàn tỉnh, Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới là đơn vị nhận được sự tín nhiệm của Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện công tác xây dựng khung giá cho các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 Sau hơn 3 tháng kể từ khi triển khai dự án, qua quá trình điều tra ngoại nghiệp, thu thập thông tin đến các loại rừng và hiện trạng các nguồn thu từ rừng, giá cả gỗ và lâm sản, chi phí tạo rừng, quản lý bảo vệ rừng,… tại 14 huyện, thị và Thành phố trên toàn tỉnh Quảng Ninh, rà soát, đánh giá và xử lý số liệu nội nghiệp, Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới đã xây dựng hoàn thiện được Khung giá các loại rừng trên địa bàn 14 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể khung giá được xây dựng chi tiết cho từng huyện, theo nguồn gốc rừng (rừng tự nhiên và rừng trồng), theo chức của rừng (rừng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng), theo từng trạng thái của rừng tự nhiên và theo loài cây, cấp tuổi đối với rừng trồng. Song song với xây dựng khung giá cho các loại rừng, bằng ứng dụng công nghệ GIS, Viện đã tích hợp khung giá loại rừng lên bản đồ số chi tiết đến lô trạng thái cho từng huyện.

 Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh trình lên các cấp thẩm định và đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh ra Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2016 phê duyệt Phương án xây dựng khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Với kết quả này giúp cho tỉnh Quảng Ninh có được căn cứ trong việc bồi thường khi thu hồi rừng, sử dụng khu giá trong tiến trình chuyển đổi doanh nghiệp, cơ sở tính các loại thuế, phí, lệ phí đối với các hoạt động liên quan đến rừng.

Đạt được kết quả trên là sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ nhân viên, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới, đặc biệt là sự nỗ lực của các nghiên cứu viên phòng Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng. Với việc xác định khung giá rừng, một lần nữa đánh giá được khả năng cũng như hướng đi mới trong việc mở rộng các hoạt động của Viện, góp phần thúc đẩy ngành lâm nghiệp phát triển bền vững và đạt được mục tiêu của tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.  

Tin bài: Phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở gói thầu ''Điều tra đánh giá thực trạng, đề xuất cơ chế chính sách phát triển thị trường nội địa về gỗ, lâm sản toàn quốc phục vụ tái cơ cấu ngành'' (14.12.2016)

Các tin cũ hơn:
» HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN (26.05.2015)
» Tin triển khai thực hiện dự án ''ứng dụng hệ thống báo cáo nhanh kiểm lâm'' (18.05.2015)
» Tin triển khai dự án mới (06.05.2015)
» ĐỀ TÀI LĂNG BÁC (12.04.2015)
» ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/HỢP ĐỒNG ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI (06.04.2015)
» LỄ KÝ KẾT TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG HỆ THỐNG BÁO CÁO NHANH KIỂM LÂM (23.03.2015)

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác