Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Văn bản liên quan đến Lâm nghiệp - Quyết định Ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh -  Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình Lâm sinh
Hôm nay ngày : 24/10/2018 07:51:08 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
792706
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Văn bản liên quan đến Lâm nghiệp

Quyết định Ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh

Thứ tư, 30.11.2016 07:50
 Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình Lâm sinh

 files/editor/images//images/file/QD%2073%2016%2011%2010

  %20dau%20tu%20cong%20trinh%20lam%20sinh.doc

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh (30.11.2016)
» Nghị định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (30.11.2016)
» Quyết định phê duyệt đề án thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2016-2020 (30.11.2016)
» Quyết định phê duyệt kế hoạch hành động phát triển thị trường gỗ và sản xuất gỗ giai đoạn 2014-2020 (01.12.2016)
» Quyết định về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp (19.03.2018)
» Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017 (18.04.2018)
» Nghị định 147/2016/NĐ-CP chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (06.08.2018)
» Nghị định 168/2016/NĐ-CP Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước (06.08.2018)
» Nghị định 41/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (06.08.2018)

Các tin cũ hơn:
» Nghị định 119/2016/NĐ-CP về rừng ven biển (20.09.2016)
» Quyết định 08/VBHN-BNNPTNT ngày 26/04/2016 Quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên (22.08.2016)
» Quyết định Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng các loài cây: Trang, Sú, Mắm đen, Vẹt dù và Bần chua (12.07.2016)
» CÔNG VĂN 272/TCLN-VP (15.03.2016)
» QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CHỨNG CHỈ RỪNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (19.01.2016)
» Thông tư ban hành Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính (10.12.2015)
» Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT về việc Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (28.06.2015)
» CÔNG VĂN SỐ 282/ TCLN - QLSXLN (23.04.2015)
» DANH LỤC SÁCH ĐỎ VIỆT NAM (07.04.2015)
» THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 65/ 2008/ TTLT - BNN - BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/ 2007/ NĐ - CP NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI RỪNG (25.03.2015)

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác