Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Tin tức - THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ NƯỚC NGOÀI -
Hôm nay ngày : 06/02/2023 06:38:02 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
764715
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Tin tức

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ NƯỚC NGOÀI

Thứ ba, 24.10.2017 22:10

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2018 (02.03.2018)

Các tin cũ hơn:
» THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (08.10.2017)
» Hội nghị Tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 và đón xuân Đinh Dậu (06.02.2017)
» Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới thành lập Phòng ban mới (25.12.2016)
» Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới thực hiện tư vấn thành công trong lĩnh vực cấp Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững của Hội đồng Quản trị rừng thế giới FSC (04.08.2016)
» Tin triển khai đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước: ''Nghiên cứu đề xuất thành lập ''Quỹ xây dựng nông thôn mới'''' (10.04.2016)
» Tin của đài Truyền hình Ba Chẽ ngày 25/9/2015, Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới triển khai phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo FSC (12.10.2015)
» Ứng dụng QGIS trong việc đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng tại Quảng Ninh (06.10.2015)
» Bổ sung chức năng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng (07.09.2015)
» Tập huấn: Phát triển Bộ tiêu chuẩn Quốc gia về chứng chỉ rừng theo FSC (26.04.2015)
» ĐẠI HỘI CHI BỘ VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI LẦN THỨ III (NHIỆM KỲ 2015 – 2017) (06.04.2015)

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác