Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Văn bản Bộ - liên Bộ - Quyết định về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp -  Quyết định số 89/QĐ-BNN-TCLN ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc công nhận giống cây trồng Lâm nghiệp
Hôm nay ngày : 19/01/2019 06:11:24 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
815037
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Văn bản Bộ - liên Bộ

Quyết định về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp

Thứ hai, 19.03.2018 12:56
 Quyết định số 89/QĐ-BNN-TCLN ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc công nhận giống cây trồng Lâm nghiệp

 

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Công văn về việc tham gia ý kiến Dự thảo văn bản báo cáo đề nghị CMĐSDR (19.03.2018)
» Quyết định ban hành ''Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp trong khu vực rừng ven biển'' (19.03.2018)
» Quyết định về việc công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (19.03.2018)
» Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN,MT năm 2019 (19.03.2018)
» Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017 (18.04.2018)
» Thông tư 21/2017/TT-BNNPTNT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (03.08.2018)
» Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG (03.08.2018)
» Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC (03.08.2018)
» Quyết định 58/QĐ-TCLN-KHTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Lâm nghiệp thực hiện Quyết định số 52/QĐ-BNN-KH ngày 08/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ (31.10.2018)
» Quy trình thành lập bản đồ bằng ảnh viễn thám (23.11.2018)

Các tin cũ hơn:
» Công văn số 101/BNN-TCLN ngày 05/01/2018 về việc tăng cường bảo vệ và phát triền rừng ven biển ứng phó BĐKH (19.03.2018)
» Công văn về việc đăng ký chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (16.02.2017)
» Công văn Hướng dẫn kỹ thuật rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng. (16.12.2016)
» Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (16.12.2016)
» Quyết định phê duyệt đề án xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến cho Quỹ bảo vệ và phát triển rừng (01.12.2016)
» Quyết định số 4061/QĐ-BNN-TCCB Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2016-2020 (01.12.2016)
» Quyết định số 2910/QD-BNN-TCLN Ban hành quy chế hưởng lợi từ rừng phòng hộ áp dụng đối với dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng Phòng hộ (01.12.2016)
» Quyết định số 135/QĐ-BNN-TCLN phê duyệt kế hoạch triển khai Nghị định sô 99/2010/NĐ-Cp ngày 24/9/2010 của Chính phủ (30.11.2016)
» Thông tư số 24/2016/TT-BNNPTNT ban hành về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 (19.07.2016)
» Quyết định Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng các loài cây: Trang, Sú, Mắm đen, Vẹt dù và Bần chua (12.07.2016)

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác