Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Văn bản Bộ - liên Bộ - Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN,MT năm 2019 -  Công văn số 639/BNN-KHCN ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN, MT năm 2019
Hôm nay ngày : 24/10/2018 07:50:02 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
792705
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Văn bản Bộ - liên Bộ

Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN,MT năm 2019

Thứ hai, 19.03.2018 14:32
 Công văn số 639/BNN-KHCN ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN, MT năm 2019

 

Download 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng (19.03.2018)
» Thông tư 21/2017/TT-BNNPTNT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (03.08.2018)
» Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG (03.08.2018)
» Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC (03.08.2018)
» Thông tư 26/2017/TT-BNNPTNT theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng (06.08.2018)
» Thông tư 04/2018/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng (06.08.2018)
» Thông tư 14/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp (06.08.2018)

Các tin cũ hơn:
» Quyết định về việc công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (19.03.2018)
» Quyết định ban hành ''Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp trong khu vực rừng ven biển'' (19.03.2018)
» Công văn về việc tham gia ý kiến Dự thảo văn bản báo cáo đề nghị CMĐSDR (19.03.2018)
» Công văn số 101/BNN-TCLN ngày 05/01/2018 về việc tăng cường bảo vệ và phát triền rừng ven biển ứng phó BĐKH (19.03.2018)
» Công văn về việc đăng ký chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (16.02.2017)
» Công văn Hướng dẫn kỹ thuật rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng. (16.12.2016)
» Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (16.12.2016)
» Quyết định phê duyệt đề án xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến cho Quỹ bảo vệ và phát triển rừng (01.12.2016)
» Quyết định số 4061/QĐ-BNN-TCCB ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (01.12.2016)
» Quyết định số 2910/QD-BNN-TCLN ngày 13 tháng 07 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (01.12.2016)

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác