Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Quốc hội - Chính phủ - Luật Lâm nghiệp và dự thảo -  Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới trân trọng giới thiệu toàn văn Luật Lâm nghiệp (Luật số 16/2017/QH 14) và Dự thảo Nghị định qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Hôm nay ngày : 11/12/2018 03:37:33 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
805710
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Quốc hội - Chính phủ

Luật Lâm nghiệp và dự thảo

Thứ năm, 22.03.2018 11:57
 Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới trân trọng giới thiệu toàn văn Luật Lâm nghiệp (Luật số 16/2017/QH 14) và Dự thảo Nghị định qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
       Sáng 15/11/2017, Quốc hội đã thông qua Luật Lâm nghiệp gồm 12 chương, 108 điều. So với Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 thì Luật Lâm nghiệp bổ sung 4 chương mới: chế biến, thương mại lâm sản; khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế về lâm nghiệp; định giá rừng, đầu tư, tài chính trong lâm nghiệp; quản lý nhà nước về lâm nghiệp và kiểm lâm.
 - Giới thiệu toàn văn Luật Lâm nghiệp 
 
  
 
................................
 
 Chi tiết luật Lâm nghiệp: Luật số 16/2017/QH14
 
-  Dự thảo Nghị định qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
 

 
.................................
 
Chi tiết Dự thảo Luât Lâm nghiệp và Phụ lục Dự thảo: Dự thảo Phụ lục
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Nghị quyết của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (22.03.2018)
» Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản (18.04.2018)

Các tin cũ hơn:
» NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII (07.11.2017)
» Nghi định số: 44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ BHTNLĐ, BNN (05.05.2017)
» Nghị định về Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -2020. (16.12.2016)
» Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (15.12.2016)
» Nghị định của Chính phủ về Giám sát và đánh giá đầu tư (22.09.2016)
» Quyết định 1730/QĐ-TTg (20.09.2016)
» Quyết định V/v ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (29.05.2016)
» Báo cáo số 958/BC-UBTVQH13 (23.12.2015)
» Nghị quyết 112/2015/QH13 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đì (23.12.2015)
» NGHỊ ĐỊNH 75/2015/NĐ-CP (24.09.2015)

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác