Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Thư viện ảnh - Một số hoạt động của Phòng Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng -  Một số hoạt động của Phòng Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng
Hôm nay ngày : 26/10/2020 04:18:47 PM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
962175
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Thư viện ảnh

Một số hoạt động của Phòng Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

Thứ tư, 04.04.2018 14:25
 Một số hoạt động của Phòng Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

   1. Các hoạt động phục vụ cho cấp Chứng chỉ rừng FSC

 

Tiền đánh giá FSC Ba Chẽ - Quảng Ninh

Tiền đánh giá FSC Yên Thế - Bắc Giang

Triển khai FSC Quan Sơn - Thanh Hóa

Tập huấn FSC Ba Chẽ - Quảng Ninh

Tập huấn FSC FSC Sơn La

Đánh giá nội bộ FSC Yên Thế - Bắc Giang

Đánh giá trong phòng FSC Ba Chẽ - Quảng Ninh

 

Điều tra rừng FSC Yên Thế

Lễ đón nhận Chứng chỉ FSC Ba Chẽ 

2. Các hoạt động của Dự án Định giá rừng

Định giá rừng Hà Nội

Định giá rừng Lâm Đồng

3. Hoạt động giám sát rừng trồng

Giám sát rừng trồng Phú Yên

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Một số hoạt động của Phòng Kinh tế chính sách Lâm nghiệp (18.04.2018)

Các tin cũ hơn:
» Một số hoạt động của Viện (04.04.2018)

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác