Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Quốc hội - Chính phủ - Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản -  Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 11 tháng 04 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản
Hôm nay ngày : 11/12/2018 03:35:34 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
805708
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Quốc hội - Chính phủ

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản

Thứ tư, 18.04.2018 17:20
 Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 11 tháng 04 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin cũ hơn:
» Nghị quyết của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (22.03.2018)
» Luật Lâm nghiệp và dự thảo (22.03.2018)
» NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII (07.11.2017)
» Nghi định số: 44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ BHTNLĐ, BNN (05.05.2017)
» Nghị định về Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -2020. (16.12.2016)
» Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (15.12.2016)
» Nghị định của Chính phủ về Giám sát và đánh giá đầu tư (22.09.2016)
» Quyết định 1730/QĐ-TTg (20.09.2016)
» Quyết định V/v ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (29.05.2016)
» Báo cáo số 958/BC-UBTVQH13 (23.12.2015)

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác