Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Quốc hội - Chính phủ - Phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng - Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng.
Hôm nay ngày : 01/12/2021 01:07:18 PM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
1078500
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Quốc hội - Chính phủ

Phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

Thứ tư, 31.10.2018 08:35
Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng.

 


Quyết định 1288/2018

Tên file: De an QLRBV_1288QD-TT
        Loại file: *.pdf

        Kích thước: 530KB

 Download

 

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Quyết định 390/QĐ-TTg Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật thủy sản (31.10.2018)
» Nghị định về công tác văn thư (11.03.2020)

Các tin cũ hơn:
» Nghị định 41/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (06.08.2018)
» Nghị định 168/2016/NĐ-CP Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước (06.08.2018)
» Nghị định 147/2016/NĐ-CP chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (06.08.2018)
» Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản (18.04.2018)
» Nghị quyết của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (22.03.2018)
» Luật Lâm nghiệp và dự thảo (22.03.2018)
» NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII (07.11.2017)
» Nghi định số: 44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ BHTNLĐ, BNN (05.05.2017)
» Nghị định về Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -2020. (16.12.2016)
» Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (15.12.2016)

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác