Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Văn bản Bộ - liên Bộ - Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển bằng dữ liệu viễn thám -  Thông tư số 13/2018/TT-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp
Hôm nay ngày : 20/07/2019 05:29:58 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
848593
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Văn bản Bộ - liên Bộ

Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển bằng dữ liệu viễn thám

Thứ sáu, 23.11.2018 09:23
 Thông tư số 13/2018/TT-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp

 

      
Thông tư 13/2018

Tên file: QDThanhlapBDnhietdo
         Loại file: *.pdf

         Kích thước: 399KB

 Download

 

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (30.11.2018)
» Nghị định về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu (30.11.2018)
» Thông tư quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản (02.01.2019)
» Thông tư quy định về quản lý rừng bền vững (02.01.2019)
» Thông tư quy định về các biện pháp lâm sinh (02.01.2019)
» Thông tư quy định phương pháp định giá rừng, khung giá rừng. (02.01.2019)
» Thông tư quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính (02.01.2019)
» Thông tư quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng. (02.01.2019)

Các tin cũ hơn:
» Quy trình thành lập bản đồ bằng ảnh viễn thám (23.11.2018)
» Quyết định 58/QĐ-TCLN-KHTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Lâm nghiệp thực hiện Quyết định số 52/QĐ-BNN-KH ngày 08/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ (31.10.2018)
» Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC (03.08.2018)
» Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG (03.08.2018)
» Thông tư 21/2017/TT-BNNPTNT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (03.08.2018)
» Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017 (18.04.2018)
» Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN,MT năm 2019 (19.03.2018)
» Quyết định về việc công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (19.03.2018)
» Quyết định ban hành ''Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp trong khu vực rừng ven biển'' (19.03.2018)
» Công văn về việc tham gia ý kiến Dự thảo văn bản báo cáo đề nghị CMĐSDR (19.03.2018)

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác