Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Quốc hội - Chính phủ - Nghị định về công tác văn thư -  Ngày 05/03/2020 chính phủ đã ban hành nghị định số 30/2020/NĐ - CP về công tác văn thư.
Hôm nay ngày : 26/09/2021 05:44:37 PM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
1062900
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Quốc hội - Chính phủ

Nghị định về công tác văn thư

Thứ tư, 11.03.2020 14:17
 Ngày 05/03/2020 chính phủ đã ban hành nghị định số 30/2020/NĐ - CP về công tác văn thư.

 https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-30-2020-nd-cp-ve-cong-tac-van-thu-181212-d1.html

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin cũ hơn:
» Quyết định 390/QĐ-TTg Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật thủy sản (31.10.2018)
» Phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng (31.10.2018)
» Nghị định 41/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (06.08.2018)
» Nghị định 168/2016/NĐ-CP Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước (06.08.2018)
» Nghị định 147/2016/NĐ-CP chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (06.08.2018)
» Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản (18.04.2018)
» Nghị quyết của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (22.03.2018)
» Luật Lâm nghiệp và dự thảo (22.03.2018)
» NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII (07.11.2017)
» Nghi định số: 44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ BHTNLĐ, BNN (05.05.2017)

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác