Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Văn bản Bộ - liên Bộ - THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ LẬP ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - Ngày 24/02/2020 Bộ thông tin và truyền thôngra thông tư số 03/2020/TT - BTTTT quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
Hôm nay ngày : 01/12/2020 09:45:06 AM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
971452
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Văn bản Bộ - liên Bộ

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ LẬP ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thứ ba, 24.03.2020 10:07
Ngày 24/02/2020 Bộ thông tin và truyền thôngra thông tư số 03/2020/TT - BTTTT quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-03-2020-tt-btttt-lap-de-cuong-va-du-toan-hoat-dong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-180770-d1.html

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin cũ hơn:
» Thông tư quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng. (02.01.2019)
» Thông tư quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính (02.01.2019)
» Thông tư quy định phương pháp định giá rừng, khung giá rừng. (02.01.2019)
» Thông tư quy định về các biện pháp lâm sinh (02.01.2019)
» Thông tư quy định về quản lý rừng bền vững (02.01.2019)
» Thông tư quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản (02.01.2019)
» Nghị định về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu (30.11.2018)
» Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (30.11.2018)
» Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển bằng dữ liệu viễn thám (23.11.2018)
» Quy trình thành lập bản đồ bằng ảnh viễn thám (23.11.2018)

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác