Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - Tin tức - Tin tức - Thông báo về lịch làm việc mùa hè và thực hiện phòng chống dịch covid 19 -  Ngày 31/05/2021 Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới ban hành Thông báo số: 05/TB-LNNĐ về lịch làm việc mùa Hè và thực hiện phòng chống dịch covid 19 tại đơn vị.
Hôm nay ngày : 08/08/2022 12:14:06 PM English
Giới thiệu
Chuyển giao công nghệ
Tìm kiếm

Check mail
Truy cập
1141866
Thời tiết
HÀ NỘI


ĐÀ NẴNG


TP. HCM
Tin tức

Thông báo về lịch làm việc mùa hè và thực hiện phòng chống dịch covid 19

Thứ hai, 31.05.2021 16:21
 Ngày 31/05/2021 Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới ban hành Thông báo số: 05/TB-LNNĐ về lịch làm việc mùa Hè và thực hiện phòng chống dịch covid 19 tại đơn vị.

 files/editor/images//images/Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa hè và quy chế Covid 19.pdf

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Thông báo Tuyển dụng năm 2022 (10.05.2022)

Các tin cũ hơn:
» Quyết định công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam và Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam (03.12.2020)
» NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ (21.10.2020)
» Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp (21.10.2020)
» LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG (29.05.2020)
» NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG (29.05.2020)
» THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG LÝ LỊCH VIÊN CHỨC (22.05.2020)
» Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid – 19 (15.04.2020)
» THÔNG TIN DỰ BÁO KTTV VÀ KHUYẾN CÁO MÙA VỤ TRỒNG RỪNG QUÝ II/ 2020 (07.04.2020)
» Năng lực kinh nghiệm của Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới trong lĩnh vực tư vấn, xây dựng phương án Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo FSC và VFCS (07.04.2020)
» Năng lực kinh nghiệm của Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới trong lĩnh vực tư vấn, xác định khung giá các loại rừng cho địa phương theo yêu cầu của Luật Lâm nghiệp (07.04.2020)

Cơ sở dữ liệu
Văn bản pháp quy
Đối tác