Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - In bài viết
 
 
Thứ sáu, 29.10.2010 GMT+7

Tài liệu cao su

Cây cao su thiên nhiên (Hevea brasiliensis) có nguồn gốc từ Brasil là cây có giá trị kinh tế lớn nhất trong chi Hevea. Chất nhựa của cây (nhựa mủ-latex) là nguồn chủ lực trong sản xuất cao su tự nhiên.


» Tài liệu gửi kèm :
 

Tên file : Caosu
Kiểu file : .PDF

Dung lượng : 697KB

 Download

Đường dẫn của bản tin này: ./index.php?f=news&do=detail&id=145
© Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới Email: luulan@introford.com