Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - In bài viết
 
 
Thứ tư, 04.04.2018 GMT+7

Một số hoạt động của Phòng Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

 Một số hoạt động của Phòng Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng


   1. Các hoạt động phục vụ cho cấp Chứng chỉ rừng FSC

 

Tiền đánh giá FSC Ba Chẽ - Quảng Ninh

Tiền đánh giá FSC Yên Thế - Bắc Giang

Triển khai FSC Quan Sơn - Thanh Hóa

Tập huấn FSC Ba Chẽ - Quảng Ninh

Tập huấn FSC FSC Sơn La

Đánh giá nội bộ FSC Yên Thế - Bắc Giang

Đánh giá trong phòng FSC Ba Chẽ - Quảng Ninh

 

Điều tra rừng FSC Yên Thế

Lễ đón nhận Chứng chỉ FSC Ba Chẽ 

2. Các hoạt động của Dự án Định giá rừng

Định giá rừng Hà Nội

Định giá rừng Lâm Đồng

3. Hoạt động giám sát rừng trồng

Giám sát rừng trồng Phú Yên

Đường dẫn của bản tin này: ./index.php?f=news&do=detail&id=611
© Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới Email: luulan@introford.com