Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - In bài viết
 
 
Thứ sáu, 29.05.2020 GMT+7

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

 Nghị định số 40/2020/NĐ - CP của Chính Phủ ban hành ngày 06 tháng 04 năm 2020  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu Tư Công. (Văn bản đính kèm)


 drive.google.com/file/d/1csa3zPAjIiv0pOj4MnRh27R1QbxbPhia/view

Đường dẫn của bản tin này: ./index.php?f=news&do=detail&id=662
© Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới Email: luulan@introford.com