Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới - In bài viết
 
 
Thứ sáu, 29.05.2020 GMT+7

LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

 Quốc hội khóa XIII ban hành Luật số 49/2014/QH13 về Luật đầu tư công.( Văn bản đính kèm)


drive.google.com/file/d/15C6HdPnw3o_aZT6LqHzh7S3m-1rs26SP/view 

Đường dẫn của bản tin này: ./index.php?f=news&do=detail&id=663
© Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới Email: luulan@introford.com